Rừng Khuya

Điệu: Điệu Valse
Tone: [Bm]
Nhạc đêm[Bm] tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo[C#dim] buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời[F#7] khuya rơi khắp đó đây rừng ơi !
Rừng căm[Bm] hờn ngày nào thù lan tràn khắp
Rừng oán[C#dim] thù ngày nào giặc sang tàn phá
Máu đào[F#7] rơi thây phơi
khắp trong rừng[Bm] chiều.
Kìa hồn[G] ai đây trót[A] yêu giống[D] Lạc Hồng
đem thân hiến cho rừng[F#7] hoang.[Bm]
Về cùng[Em] ta đây vui đêm nay cùng[F#7] sống phút
say sưa bên khúc nhạc[Bm] rừng
Bập bùng [Bm] bấp bung
đêm khuya thêm não nùng
Lửa càng bừng[Bm] cháy,
siết tay[A] nhau chúng ta cùng[D] múa
quanh lửa[F#m] hồng cháy trong rừng[Bm] khuya
Lửa cháy[Bm] hồng lửa dục lòng dân đoàn kết
Lửa reo[C#dim] vang lửa gào lòng ta nguồn sống
Lửa tự[F#7] Do muôn năm vẫn reo rừng ơi
Nhạc lắng[Bm] reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm
Nhạc reo[C#dim] buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Nhạc rừng[F#7] khuya mãi reo với ta muôn[Bm] đời.

Bình luận