Rừng Khuya

Điệu: Điệu Valse
Tone: [Bm]
Nhạc đêm[A#m] tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo[C#dim] buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời[F#7] khuya rơi khắp đó đây rừng ơi !
Rừng căm[A#m] hờn ngày nào thù lan tràn khắp
Rừng oán[C#dim] thù ngày nào giặc sang tàn phá
Máu đào[F#7] rơi thây phơi
khắp trong rừng[A#m] chiều.
Kìa hồn[Db] ai đây trót[Bbm] yêu giống[Cb] Lạc Hồng
đem thân hiến cho rừng[F#7] hoang.[A#m]
Về cùng[D#] ta đây vui đêm nay cùng[F#7] sống phút
say sưa bên khúc nhạc[A#m] rừng
Bập bùng [A#m] bấp bung
đêm khuya thêm não nùng
Lửa càng bừng[A#m] cháy,
siết tay[Bbm] nhau chúng ta cùng[Cb] múa
quanh lửa[Ab] hồng cháy trong rừng[A#m] khuya
Lửa cháy[A#m] hồng lửa dục lòng dân đoàn kết
Lửa reo[C#dim] vang lửa gào lòng ta nguồn sống
Lửa tự[F#7] Do muôn năm vẫn reo rừng ơi
Nhạc lắng[A#m] reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm
Nhạc reo[C#dim] buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Nhạc rừng[F#7] khuya mãi reo với ta muôn[A#m] đời.
⠀⠀

Bình luận