Thuyền Không Bến Đỗ

Điệu: Điệu Valse
Tone: [C]
Vượt[C] ngàn mây xanh[Em] biếc
Vượt[C7] núi cao chập[F] chùng
Chiều[G] nay anh trở[D] lại tìm[G7] em.
Sông[C] nước trôi lững[Dm] lờ
Con[G7] đò xưa vẫn chờ
[G7] sao bóng người đâu hững[C] hờ[G7]
[C] Nhớ[F] thương chiều[C] nao[Em]
[C] Nhớ[F] đôi bàn[C] tay
Bàn tay[G7] nào đi[Bdim] vào mộng[G7] ai
Tóc mây[G7] theo gió[Bdim] chiều nhẹ[G7] bay
[C] Nắng[G7] soi bóng[Am] dài[Dm]
Vành[C] nón nghiêng[Em] che mái[F] đầu[A7]
[Dm] Em vô[D] tư qua[G7] cầu
Làm tim[Em] anh thêm[G7] ngẩn ngơ[C] sầu.
Đời[C] buồn như chiếc[Em]
Lặng[C7] lẽ trên sông[F] dài
Làm[G] sao anh quên[D] được niềm[G7] đau.
Ai[C] đã đem mong[Dm] chờ
Cho thuyền không thấy[G7] bờ
Để[G7] riêng tôi chiều nay thẩn[C] thờ.

Bình luận