Khi

Điệu: Điệu Slow
Tone: [C#m]
Khi [Bb] Em nói là mình chia [Eb] tay thôi
Khi [Db] Em nói là mình không [A#] chung đôi
Khi [Em] Em nói là [A7] mình sắp [Eb] chia phôi
Khi [E7] Em nói là Em đã [Bb] đi rồi
Khi [Bb] Anh biết một mình anh [Eb] đơn côi
Khi [Db] Anh biết một mình giữa [A#] đêm trôi
Khi [Em] Anh biết, lời [A7] em nói [Eb] trên môi
Khi [E7] Anh biết, mình đã mất [Bb] nhau rồi
Tiễn em về, [Em] giữa một chiều
[Db] mưa giăng [A#] giăng buồn
Ướt đôi bờ, [Eb] vai lệ
[E7] Em hay nước [Bb] mắt tôi?
Tiễn Em lần, [Em] cuối
rồi [Db] mai chia [A#] ly trọn đời
Bước chầm [Eb] chậm thôi,
[Bdim] để đường [E7] dài mãi em ơi!!!
Đừng buồn em [Em] hỡi [Db] thầm
mong Em [A#] luôn yên bình
Nếu ta [Eb] gặp nhau, tìm bàn
[E7] tay sưởi ấm [Bb] một bàn tay
Chúc Em hạnh, [Em] phúc
[Db] đêm mưa [A#] ướt đường về
Hãy trả lời [Eb] Anh... Em [E7] nghỉ gì?
Khi Em nói... [Bb] chia tay?⠀⠀

Bình luận