Khi

Điệu: Điệu Slow
Tone: [Am]
tone Quang Dũng : C#m (capo 4 chơi Am)
==
Khi [Am] Em nói là mình chia [Dm] tay thôi
Khi [G] Em nói là mình không [C] chung đôi
Khi [F] Em nói là [A7] mình sắp [Dm] chia phôi
Khi [E7] Em nói là Em đã [Am] đi rồi
Khi [Am] Anh biết một mình anh [Dm] đơn côi
Khi [G] Anh biết một mình giữa [C] đêm trôi
Khi [F] Anh biết, lời [A7] em nói [Dm] trên môi
Khi [E7] Anh biết, mình đã mất [Am] nhau rồi
Tiễn em về, [F] giữa một chiều
[G] mưa giăng [C] giăng buồn
Ướt đôi bờ, [Dm] vai lệ
[E7] Em hay nước [Am] mắt tôi?
Tiễn Em lần, [F] cuối
rồi [G] mai chia [C] ly trọn đời
Bước chầm [Dm] chậm thôi,
[Bdim] để đường [E7] dài mãi em ơi!!!
Đừng buồn em [F] hỡi [G] thầm
mong Em [C] luôn yên bình
Nếu ta [Dm] gặp nhau, tìm bàn
[E7] tay sưởi ấm [Am] một bàn tay
Chúc Em hạnh, [F] phúc
[G] đêm mưa [C] ướt đường về
Hãy trả lời [Dm] Anh... Em [E7] nghỉ gì?
Khi Em nói... [Am] chia tay?

Bình luận