Cánh diều còn không

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Am]
Cánh [Bb] diều ơi bay bay trên [Db] bầu trời
Diều nào của [A#] tôi, diều nào [D#] của em
Ngày xưa [Em] ấy, trẻ [Eb] con bây giờ [Db] lớn vội
Cánh [E7] diều biết có [Bb] còn không. [Eb]
Một que [D#] tre, [Bbm] tờ giấy những trưa [Eb]
Ta cặm [Db] cụi làm những cánh diều [A#] cong
Thả ước [E7] mơ lên bầu trời xanh [Bb] ấy
sợi dây nho [Eb] nhỏ nối [E7] bầu trời cùng tuổi [Bb] thơ tôi.
DK1. Diều ơi vi [Bb] vu yêu sao tuổi [Eb] thơ ấy
Diều ơi [Db] bay cao vi vu đón xanh gió [Eb] chiều
Diều ơi [Em] vi vu, vi [Bb] vu thả tuổi [D] thơ vào [E7] trời quê.
Diều ơi vi [Bb] vu xôn xao từng bông [Eb] lúa
Diều ơi vi [Db] vu thênh thang trên cánh [Eb] đồng
Diều ơi vi [Em] vu vi vu [Bb] thả tuổi [D] thơ lên bầu [E7] trời quê [Bb] tôi.
DK2. Diều ơi vi [Bb] vu yêu sao tuổi [Eb] thơ ấu,
Diều ơi [Db] bay cao vi vu no gió [Eb] chiều,
Diều ơi [Em] vi vu, vi [Bb] vu .... thả cả tuổi [D] thơ vào [E7] đời tôi,
Diều ơi vi [Bb] vu say sưa cùng năm [Eb] tháng,
Diều ơi vi [Db] vu bao năm xa [Eb] lâu rồi,
Diều ơi vi [Em] vu, vi [Bb] vu, ...tìm giùm [D] tuổi thơ từ bầu [E7] trời quê [Bb] tôi. ⠀⠀

Bình luận