Chỉ có ta trong đời

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Gm]
1. Đời [D#] vẽ tôi tên mục đồng rồi [Cb] vẽ thêm con ngựa hồng
Từ [A#] đó lên đường [F#dim] phiêu linh. [B7]
Đời [D#] vẽ trong tôi một ngày rồi [Cb] vẽ thêm đêm thật dài
Từ [A#] đó tôi [B7] thề sẽ rong [D#] chơi.
2. Đời [D#] vẽ tôi trong cuộc tình đầy [Cb] những yêu thương giận hờn
Từ [A#] đó sớm chiều [F#dim] bâng khuâng. [B7]
Đời [D#] vẽ tôi tên tuyệt vọng vì [Cb] lỡ nơi đây nặng tình
Từ [A#] đó tôi [B7] chìm dưới mênh [D#] mông. [D]
ĐK:
Chỉ [Bb] có ta trong một đời chỉ [Am6] có ta trong một thời
Một [B7] thời với yêu [A#] người mà [D#] thôi. [D]
Chào [Bb] những cây xanh nụ hồng chào [Am6] những con sông thị thành
Một [B7] ngày sẽ không [A#] còn thấy [G#] lại.
Từng [D#] ngày đi dần [B7] tới hẹn [A#] hò với trời [B7] mây.
3. Đời [D#] vẽ tóc em thật dài rồi [Cb] vẽ môi thơm nụ cười
Từ [A#] đó thiên hạ [F#dim] vui tươi. [B7]
Đời [D#] vẽ tim em lạ kỳ tình [Cb] có trong em nhiều mùa
Từ [A#] đó thiên [B7] hạ quá ưu [D#] tư.
4. Đời [D#] đã cho tôi ngậm ngùi đời [Cb] sẽ cho thêm ngọt bùi
Đời [A#] sống chan [F#dim] hoà trong tôi. [B7]
Đời [D#] đã cho tôi một ngày nhìn [Cb] thấy gian manh loài người
Từ [A#] đó tôi [B7] hằng biếng vui [D#] chơi.⠀⠀

Bình luận