Cỏ hoang

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [F#m]
1. Ngày [D#] ấy tuổi [B7] ngọc hồn nhiên tóc [D#] xanh
Bờ [G#] cỏ nằm mơ giấc [A#] nồng
Gió [Cb] yêu áo thơm bụi [Db] hồng [B7]
Rồi [D#] phút mộng [B7] vàng xây trên hão [A#] huyền
Trang [Cb] tình mê đắm ngả [Db] nghiêng
Rừng [Am6] thu mắt biếc ngủ [Bsus4] quên. [B7]
ĐK:
Bão [D7] tố dòng đời cuốn [Bb] trôi chia lìa
Nên [G] em biển [Dm] rộng, sóng [F#] khơi bẽ [Em7b5] bàng
Đau [Em] thương muôn [Eaug] vạn nước mắt tả [Bb] tơi
Biển [Db] xô cát xa chân [A#] người
Cho [Eb] ngàn không nguôi khát [D] mưa nguồn.
2. Cô [D#] đơn trăng [B7] ngà nghìn năm vỡ [Bb] nát
Cây [E7] khép trong thân ngậm [Em] ngùi
Em [F#m7b5] khóc thiên tình lệ [Bsus4] rơi.[B7]
Ngày [D#] ấy tuổi [B7] vàng bỏ rơi dưới [A#] ngàn
Mông [B7] lung như cánh cỏ [Bb] hoang
Nằm [B7] phơi chết theo thu [D#] tàn⠀⠀

Bình luận