Cỏ xưa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Bb] Gió chiều xưa [Db] ru cỏ [A#] may
Tình [Eb] cờ em đến bên [E7] tôi
Cỏ [Bm7b5] may níu dấu [E7] chân người.
[Bb] Chiếc thuyền xưa [Db] nay về [A#] đâu
Chở [Eb] theo bóng dáng em [E7] tôi
Người đi quên mất dấu chân [Bb] người. [Eb] [D]
Cỏ [Bb] may mang em [Eb] đến cho tôi, để [E7] rồi em vắng [Bb] xa
Cỏ [Bb] may chiều xưa vẫn [Eb] còn, [Db] sao em xa [A#] tôi [E7]
Ðể chiều [A7] nay trống vắng lênh [Eb] đênh
Thuyền [E7] ai thấp thoáng nghe buồn [Bb] tênh
Gió chừng như cũng mệt [Dm6] mỏi
Dòng [E7] sông buông chảy thờ [Bb] ơ
[Eb] Em tìm em trong cõi [A#] lạ
[Db] Tôi tìm tôi một chút [A#] xưa
Cỏ [E7] may không nhớ dấu chân [Em] xưa
Hay cỏ [E7] may không níu nổi chân [Bb] người
Cỏ [E7] may quên mất dấu chân [Em] xưa
Hay cỏ [E7] may không muốn giữ chân [Bb] người⠀⠀

Bình luận