Cỏ xưa

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] Gió chiều xưa [G] ru cỏ [C] may
Tình [Dm] cờ em đến bên [E7] tôi
Cỏ [Bm7b5] may níu dấu [E7] chân người.
[Am] Chiếc thuyền xưa [G] nay về [C] đâu
Chở [Dm] theo bóng dáng em [E7] tôi
Người đi quên mất dấu chân [Am] người. [Dm] [E]
Cỏ [Am] may mang em [Dm] đến cho tôi, để [E7] rồi em vắng [Am] xa
Cỏ [Am] may chiều xưa vẫn [Dm] còn, [G] sao em xa [C] tôi [E7]
Ðể chiều [A7] nay trống vắng lênh [Dm] đênh
Thuyền [E7] ai thấp thoáng nghe buồn [Am] tênh
Gió chừng như cũng mệt [Dm6] mỏi
Dòng [E7] sông buông chảy thờ [Am] ơ
[Dm] Em tìm em trong cõi [C] lạ
[G] Tôi tìm tôi một chút [C] xưa
Cỏ [E7] may không nhớ dấu chân [F] xưa
Hay cỏ [E7] may không níu nổi chân [Am] người
Cỏ [E7] may quên mất dấu chân [F] xưa
Hay cỏ [E7] may không muốn giữ chân [Am] người

Bình luận