Đời không còn nhau

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [F#m]
1. Quay [D#] lưng đi tôi mới [F#dim] biết là mất em [Db] thật rồi [D/F#]
Khi trong [D#] tôi tình yêu ấy còn tha thiết [Am7] gọi mời
Đêm hôm [Cb] qua tình còn [D7] đấy như hương hoa [Em7] mùa xuân
Rồi tan [Cmaj7] tác như sương giăng chiều [Am6] đông
Vòng tay lãng [B7] quên cơn đau trào [D#] dâng [Bb] [G#] [D#]
2. Tại [E7] sao đời không có [Bb] nhau?
Tình [D7] phai ôi tình tan úa [Gmaj7] màu
Từ [Bb] bao [G#] chiều trong tái [A#][Am6] rã rời hoang [B7] phế
Đổi [E7] thay từ giây phút [Bb] nào
Ngẩn [D7] ngơ cõi lòng tôi [Gmaj7] thét gào
Niềm [Bb] đau [G#] dài hơn nỗi [A#] vui [Am6] bao ngày cho [B7] nhau.
3. Cho [D#] hôm nay và mãi [F#dim] mãi là vết thương [Db] sau cùng [D/F#]
Tôi chơi [D#] vơi trong sâu tối tình ơi đã [Am7] lạnh lùng
Khi con [Cb] tim còn che [D7] dấu vết xưa niềm [Em7] đau
Còn thương [Cmaj7] nhớ trong mênh mông [Am6] chìm sâu
Còn hiu [B7] hắt đời ta không còn [D#] nhau⠀⠀

Bình luận