Gọi em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bm]
1. Gọi [Bb] em gọi em khi thật buồn
Gọi em gọi em khi chợt [Eb] cười
Để còn tên [Db] em [G7] trong nỗi nhớ mênh [A#] mông [E7]
Gọi [Bb] em gọi em khi hạ về
Gọi em gọi em đông lạnh [Eb] lùng [Bdim]
Dù đời mưa [E7] giăng [Eb] hay nắng [D] vẫn yêu [Bb] em [D] [Bb]
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [F#] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển [Eb] chiều gục ngã [Dm7] [Bdim]
Ôi ta yêu [E7] em yêu em như thế [Bb] đấy [F7] [Eb]
Cũng là vì [E7] em mà cũng là vì [Bb] ta.
2. Gọi [Bb] em gọi em như định mệnh
Gọi em gọi em như mệnh [Eb] lệnh
Vì đời ta [E7] quen [Eb] như [D] những thác [Bb] ghềnh [D] [Bb]
Như những thác ghềnh trên ngọn đồi sỏi [F#] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Eb] ngã [Dm7] [Bdim]
Ôi ta yêu [E7] em yêu em như thế [Bb] đấy [F7] [Eb]
Cũng là vì [E7] em mà cũng là vì [Bb] ta.
3. Gọi [Bb] em gọi em khi tuyệt vọng
Gọi em gọi em nuôi hy [Eb] vọng
Mong còn [Db] ta [G7] trong nỗi nhớ riêng [A#] em [E7]
Gọi [Bb] em gọi em trong từng ngày
Gọi em gọi em như mọi [Eb] ngày [Bdim]
Để đường ta [E7] qua [Eb] luôn [D] in dấu tên [Bb] em [D] [Bb]
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [F#] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Eb] ngã [Dm7] [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Bb] đấy [F7] [Eb]
Cũng là vì [E7] em mà cũng là vì [Bb] ta.⠀⠀

Bình luận