Gọi em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Tone Quang Dũng la Bm
Capo on 2 choi Am
===
1. Gọi [Am] em gọi em khi thật buồn
Gọi em gọi em khi chợt [Dm] cười
Để còn tên [G] em [G7] trong nỗi nhớ mênh [C] mông [E7]
Gọi [Am] em gọi em khi hạ về
Gọi em gọi em đông lạnh [Dm] lùng [Bdim]
Dù đời mưa [E7] giăng [Dm] hay nắng [E] vẫn yêu [Am] em [E] [Am]
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [Gm] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển [Dm] chiều gục ngã [Dm7] [Bdim]
Ôi ta yêu [E7] em yêu em như thế [Am] đấy [F7] [Dm]
Cũng là vì [E7] em mà cũng là vì [Am] ta.
2. Gọi [Am] em gọi em như định mệnh
Gọi em gọi em như mệnh [Dm] lệnh
Vì đời ta [E7] quen [Dm] như [E] những thác [Am] ghềnh [E] [Am]
Như những thác ghềnh trên ngọn đồi sỏi [Gm] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [Dm7] [Bdim]
Ôi ta yêu [E7] em yêu em như thế [Am] đấy [F7] [Dm]
Cũng là vì [E7] em mà cũng là vì [Am] ta.
3. Gọi [Am] em gọi em khi tuyệt vọng
Gọi em gọi em nuôi hy [Dm] vọng
Mong còn [G] ta [G7] trong nỗi nhớ riêng [C] em [E7]
Gọi [Am] em gọi em trong từng ngày
Gọi em gọi em như mọi [Dm] ngày [Bdim]
Để đường ta [E7] qua [Dm] luôn [E] in dấu tên [Am] em [E] [Am]
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [Gm] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [Dm7] [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F7] [Dm]
Cũng là vì [E7] em mà cũng là vì [Am] ta.

Bình luận