Góp lá mùa xuân

Điệu: Điệu Valse
Tone: [F#m]
1. Người [Eb] phu quét lá bên [A#] đường
[B#] Quét cả nắng [Eb] vàng [A7] quét cả mùa [Eb] thu
Rừng [Cb] thu phơi [F#] những cành [Eb] khô trăng [Em] về sau [D][A7]
Ngày [Cb] thu xanh [F#] yếu làn [Eb] da [Em] em nằm ốm [D] chờ [A7]
Người [Eb] phu quét lá dưới [A#] nguồn
[B#] Quét cả gió [Eb] nồm [A7] quét cả mùa [Eb] đông
Đầu [D7] sân hoa [F#] tím sầu [Eb] đông
Bèo [D7] mang hoa [F#] tím về [Asus4] sông [A7]
Còn [D] em xanh [Ddim] mướt hồng [A7] nhan
Chiều [D] em ra [Ddim] bến cầu [A7] kinh
2. Người [Eb] phu quét lá bên [A#] đường
[B#] Quét cả nắng [Eb] hồng [A7] quét hạ buồn [Eb] tênh
Mầu [D7] da em [F#] đã nâu [Eb] hồng
Chân [A7] nhộn phố [B#] phường [D] em về biển [Asus4] xa [A7]
Bàn [D7] chân thoát [F#] chốn ao [Eb]
Em [Bbm] về đứng [Db] chờ dưới [A7] ngọn tình ca
Mùa [Eb] xuân lót lá em [A#] nằm
[B#] lót đầy hố [Eb] hầm [A7] lót lời đạn [Eb] bom
Người phu thôi quét bên [A#] đường
[B#] quét chỗ em [Eb] nằm [A7] quét cả mùa [Eb] xuân⠀⠀

Bình luận