Góp lá mùa xuân

Điệu: Điệu Valse
Tone: [Dm]
Tone Quang Dũng la F#m
Capo 4 choi Dm
===
1. Người [Dm] phu quét lá bên [C] đường
[Bb] Quét cả nắng [Dm] vàng [A7] quét cả mùa [Dm] thu
Rừng [D] thu phơi [Gm] những cành [Dm] khô trăng [F] về sau [E][A7]
Ngày [D] thu xanh [Gm] yếu làn [Dm] da [F] em nằm ốm [E] chờ [A7]
Người [Dm] phu quét lá dưới [C] nguồn
[Bb] Quét cả gió [Dm] nồm [A7] quét cả mùa [Dm] đông
Đầu [D7] sân hoa [Gm] tím sầu [Dm] đông
Bèo [D7] mang hoa [Gm] tím về [Asus4] sông [A7]
Còn [E] em xanh [Ddim] mướt hồng [A7] nhan
Chiều [E] em ra [Ddim] bến cầu [A7] kinh
2. Người [Dm] phu quét lá bên [C] đường
[Bb] Quét cả nắng [Dm] hồng [A7] quét hạ buồn [Dm] tênh
Mầu [D7] da em [Gm] đã nâu [Dm] hồng
Chân [A7] nhộn phố [Bb] phường [E] em về biển [Asus4] xa [A7]
Bàn [D7] chân thoát [Gm] chốn ao [Dm]
Em [A] về đứng [G] chờ dưới [A7] ngọn tình ca
Mùa [Dm] xuân lót lá em [C] nằm
[Bb] lót đầy hố [Dm] hầm [A7] lót lời đạn [Dm] bom
Người phu thôi quét bên [C] đường
[Bb] quét chỗ em [Dm] nằm [A7] quét cả mùa [Dm] xuân

Bình luận