Còn Đó Chút Hồng Phai

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
Phố [D#] xưa vuốt mặt [B7] về giữa mưa chiều [F#7]
[B7] em gái nhỏ tựa đoá hoa sen [D#]
Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa [Bb] rơi
Làm cho tôi nhớ một thuở sương [D#] mai
Ðã xa xa rồi [F] theo dòng thời gian [B7]
Nhớ [D#] nhung bỗng về [B7] làm chút mây hồng [F#7]
Vẽ [B7] lên phố thị thời tuổi thơ tôi [D#]
Mộng mơ hoa bướm ngày tháng rong [Bb] chơi
Tình yêu cao vút tựa gió bên [D#] trăng
Ước mơ xuân ngời [B7] bây giờ thảnh [D#]
Còn đó [D#] một chút hư vô [B7]
Còn đó một chút đê [D#]
Nhớ nhung phù du [Bb] chắp cánh bay [Cb]
bay theo cõi [Db][F#7] [B7]
Còn đó [D#] một chút tiêu sơ [Bb]
Còn đó [Cb] một chút mong manh [Db]
Cánh sen hồng phai [Bb] như áng mây [Cb]
Áng mây [A#] bay theo dòng [B7] thời gian [D#]
Còn đó [D#] một chút hư vô [B7]
Còn đó một chút đê [D#]
Nhớ nhung phù du [Bb] chắp cánh bay [Cb]
bay theo cõi [Db][F7] [B7]
Còn đó [D#] một chút tiêu sơ [Bb]
Còn đó [Cb] một chút mong manh [Db]
Cánh sen hồng phai [Bb] như áng mây [Cb]
Áng mây [A#] bay theo dòng thời gian [B7] ⠀⠀

Bình luận