Hôn nhau lần cuối

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Em]
thơ: Nguyễn Bính
Tone Quang Dung la Fm
Capo 1 choi Em
===
Cầm tay em, anh khẽ [Em] nói
Khóc lóc mà làm [Am] chi?
Bên nhau một lần [Em] cuối
Em về đi, anh [Am6] đi
Em [B7] về đi, anh [Em] đi
Rồi [D] một, hai, ba [G] năm
Danh [C] thành anh trở [D] lại
Với [Em] em, anh chăn [C] tằm
Với [D] em, anh dệt [G] vải.
Ta [Am] sẽ là vợ chồng
Sẽ [C] yêu nhau mãi [B7] mãi
Sẽ [Em] xe sợi chỉ [Am] hồng
Sẽ [D] hát câu ân [G] ái
Anh [B7] cùng em sẽ [Em] sống
Trong [E7] một mái nhà [Am] tranh
Lấy [D] trúc thưa làm [G] ngõ
Lấy [D] tơ liễu làm [G] mành [Am] [B] [Em]
Nghe lời anh em [Em] nhé
Khóc lóc mà làm [Am] chi
Hôn nhau một lần [Em] cuối
Em về đi, anh [Am6] đi
Em [B7] về đi, anh [Em] đi

Bình luận