Hôn nhau lần cuối

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Fm]
Cầm tay em, anh khẽ [D#] nói
Khóc lóc mà làm [Bb] chi?
Bên nhau một lần [D#] cuối
Em về đi, anh [Am6] đi
Em [B7] về đi, anh [D#] đi
Rồi [Cb] một, hai, ba [Db] năm
Danh [A#] thành anh trở [Cb] lại
Với [D#] em, anh chăn [A#] tằm
Với [Cb] em, anh dệt [Db] vải.
Ta [Bb] sẽ là vợ chồng
Sẽ [A#] yêu nhau mãi [B7] mãi
Sẽ [D#] xe sợi chỉ [Bb] hồng
Sẽ [Cb] hát câu ân [Db] ái
Anh [B7] cùng em sẽ [D#] sống
Trong [E7] một mái nhà [Bb] tranh
Lấy [Cb] trúc thưa làm [Db] ngõ
Lấy [Cb] tơ liễu làm [Db] mành [Bb] [G#] [D#]
Nghe lời anh em [D#] nhé
Khóc lóc mà làm [Bb] chi
Hôn nhau một lần [D#] cuối
Em về đi, anh [Am6] đi
Em [B7] về đi, anh [D#] đi⠀⠀

Bình luận