Gió Mang Yêu Thương Nơi Đâu (Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao 2)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
[D#] Yêu
là giây [G#m] phút hai người [A#] dưng tìm đến bên [D#maj7] nhau
[F#m7#/D] Không cần [Cm]
Chỉ cần trái [Fm] tim rung động
Cần [G#maj7] thêm một sự quan [A#sus4] tâm [A#]
Còn [D#] thương!
Là chung bước [G#] tiếp trên con đường
[A#] Sau bao khó khăn [D#] qua
vẫn [Gm] luôn ở [Cm] lại
Dù cho những [Fm7] lúc lầm lỗi
[G#] Không làm ta xa [A#] nhau
Thời gian [Gm] qua
Người chẳng về [Cm] đây
Nhớ mong yêu [G#] thương hôm qua
Đã [A#] mãi xa
Tình yêu [Gm] ấy
Là những đậm sâu [Cm]
Cứa lên con tim [G#] cô đơn mỗi đêm [A#] thâu
Tại vì [Gm] mình là bạn không [Cm] thể yêu
Này em có [G#] biết rằng Còn một người
Chờ em nơi [A#] đó
Gió mang [D#] ngàn yêu thương nơi [Gm] đây cất bước đi [G#] xa
Niềm nhớ [A#] thương trong đêm lạnh [Gm] giá
Nỗi đau u [Cm] sầu
Người ơi em [Fm] có nhớ đến anh [A#] không?
Tiếng dương [D#] cầm ngân vang theo [Gm] em khuất lối xa [G#] xăm
Nhìn bóng [A#] em tan theo làn [Gm] mây
Chỉ còn riêng mỗi [Cm] anh
Tháng năm ngày [Fm] dài chia phôi
Giấc mơ ngày [A#] nào chia đôi
Ngày [D#] xưa lời ai đã [G#] nói bên anh mà
[A#] Sao khuất lối xa [D#] xăm
[A#/D] Tiếng em thở [Cm] dài
Dù anh có [Fm] cố tìm mãi
[G#] Bóng người thương anh [A#] đâu?
Thời gian [Gm] qua
Người chẳng về [Cm] đây
Nhớ mong yêu [G#] thương hôm qua
Đã [A#] mãi xa
Tình yêu [Gm] anh phải đành chôn trong [Cm] tim
Này em có [G#] biết rằng có 1 người
Chờ em nơi [A#] đó
Gió mang [D#] ngàn yêu thương nơi [Gm] đây cất bước đi [G#] xa
Niềm nhớ [A#] thương trong đêm lạnh [Gm] giá
Nỗi đau u [Cm] sầu
Người ơi em [Fm] có nhớ đến anh [A#] không?
Tiếng dương [D#] cầm ngân vang theo [Gm] em khuất lối xa [G#] xăm
Nhìn bóng [A#] em tan theo làn [Gm] mây
Chỉ còn riêng mỗi [Cm] anh
Tháng năm ngày [Fm] dài chia phôi
Giấc mơ ngày [A#] nào chia đôi.. [D#]

Bình luận