Tôi trở về thành phố

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bm]
[Bm] Tôi trở về thành phố
[Em] Làm khúc hát một [Bm] mình
Buổi chiều chưa ngã [G] xuống
Bóng đêm còn viễn [F#7] chinh
[Bm] Tôi trở về thành phố
[Em] Làm tuổi thơ một [Bm] mình
Mỗi ngày đi ngả [G] trái
Bờ [F#7] sông nước mênh [Bm] mông
[Em] Tôi trở về thành phố
Một ngày chưa thấy [Bm] em
Ba ngày chưa thấy [G] nốt
Bây [F#7] giờ tôi bỏ [Bm] đi

Bình luận