Thì thầm với dòng sông

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Am]
Vẫn xa [Am] vời và ngút mắt mênh [C] mông
[Am] Hết nửa dòng [Dm] sông và mấy cánh [F] đồng
Hoa giấy nhà [G] ai trông đỏ [D] quá
Trưa em [Dm] về anh [E7] có đợi em [Am] không?
Đời hai [G] ta, đời hai [F] ta gắn [Am] bó với hai [F] sông
Em vàm cỏ [G] tây, anh vàm cỏ [Em] đông
Mỗi tối chiều [Dm] lên chao sóng [Am] nước
Bìm bịp [Dm] kêu xao [Em] xác cả hai [F] dòng.
Đời hai [Am] ta, đời hai [Dm] ta hai ngả chẳng thong dong
[C] Em cánh cò, [Em] anh cánh vạc bên [Am] sông
Nỗi [F] nhớ, [G] ơ, [C] ơ nỗi [Am] nhớ đọng sâu trong hương lúa
Tìm hơi [G] nhau qua hun hút gió [E7] đồng.
Dẫu xa [Am] vời và ngút mắt mênh [C] mông
[Am] Muốn nói cùng [G] anh, nói cùng [C] anh sao khó [F] nói
Trưa em [Dm] về, anh [E7] có đợi em [Am] không?

Bình luận