Nếu đã yêu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Tone Lam Anh là Abm. Capo 4 chơi Em
===
Đã [Em] biết bao đêm cô đơn mòn mỏi đợi chờ
Vẫn gối chăn đây nhưng [D] giờ người còn đâu [Em] nữa
Phòng [Am] vắng trăng khuya không [B] soi
Giờ [Em] thiếu hơi anh im [C] lặng như [F#m7b5] nhớ [B7] thêm.
Vẫn [Em] biết khi yêu con tim muội mê dại khờ
Chẳng [C] chút lo lắng mai [D] sau tình có như [G]
Vẫn [Am] tin cuộc đời như [B] thơ
Nào [C] biết yêu đương chẳng [B7] qua sự giả [Em] vờ.
Nếu đã yêu xin [Am] đừng dối [Em] gian
Để [Am] cuộc tình thêm trái [G] ngang
Nếu đã yêu xin [Am] đừng tính [Em] toan
Đừng [C] đem con tim bán [B] buôn
Một khi đã [Am] hứa yêu nhau
[B7] phải thương đau em vẫn [Em] chờ.

Bình luận