Lạy trời con được bình yên

Điệu: Điệu Boston
Tone: [Em]
Lạy [Em] trời con được bình yên
Tình yêu [E7] đó giết con trong ưu [Em] phiền
Cho đến bây [Am] giờ cho đến bây [D] giờ
Sầu còn triền [G] miên [B7]
Lạy [Em] trời con được bình yên
Ngày vui [E7] đó đã qua mất [Em] rồi
Ôi! Mấy đêm [Am] nay tôi cố quên [B7] người
Lại càng yêu [Em] hơn
Vào một [Em9] đêm không trăng, không sao
Ta trao cho nhau, một đêm tuyệt [Em] vời
Một đêm rã rời, yêu ngập hồn [C] tôi
Tình ngang [B7] trái nhớ nhau suốt [Em] đời
[Am] Mai em đi [Em] rồi [B7] đời buồn lắm [Em] em ơi
[Am] Sau cơn mơ thật [B7] dài là giờ phút đơn [Em] côi [B7]
Buồn [Em] này biết ngỏ cùng ai
Người đã [E7] đến trong cơn mê đầy
Thương nhớ khôn [Am] nguôi nửa bước không [D] rời giờ đành chia [G] phôi [B7]
Tình [Em] này tôi đã mượn vay
Hạnh phúc [E7] đó dung nhan của [Em] người
Xin trả cho [Am] đời riêng đớn đau [B7] này dành lại cho [Em] tôi

Bình luận