Thương con

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A]
1. Trời [Bbm] khuya, quá canh [C] ba tiếng gà [E7] gáy vang thôn [Bbm] nghèo
Đìu [Ab] hiu ánh trăng [C] rằm qua vách soi con [D] yêu
Đêm vắng [Bbm] âm vang lời [Cb] ru nhìn lệ con chứa [C] chan
Mẹ nhớ hôm [D] nao lúc con ra đời người người nhìn vào [Cb] nôi
Tiếng khóc ban [C] sơ gây gia [E7] đình thêm [Bbm] vui
ĐK: Ầu [Bbm] ơ Ầu [A#m] ơ
Tiếng khóc con thêm phần mẹ [Ab] lo
Lo [Bbm] sao bát sữa con vẫn [Cb] đầy
Lo vì nhà mình thiếu cơm [Bbm] chiều
Ru: Ầu ơ ví dầu con cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, à ơi, bỏ hành cho thơm
2. Một [Bbm] mai ước mong [C] sao thấy ngày [E7] con đi đến [Bb] trường
Học [Ab] ngoan khiến cho [C] thầy khen bé con siêng [D] năng
Luân đức [Bbm] con phải rèn [Cb] trau để ngày sau lớn [C] khôn
Ra giúp quê [D] hương lúc con nên người là ngày mẹ hiền [Cb] vui
Đây cả tâm [C] tư mong sau [E7] này con [Bbm] nghe
⠀⠀

Bình luận