Chắp tay nguyện cầu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
1. Xin quỳ [Bb] xuống, xin quỳ xuống [Eb] đây
Cùng [Bb] nhau bắc qua nhịp [A#] cầu
[Eb] ta có chung nỗi [Em] sầu
Và cùng [Db] nhau chắp tay nguyện [D#] cầu
Cho những người qua ác [Db] mộng còn lại hôm nay
Cho những [D#] người sau chiến cuộc gặp chuyện không [Bb] may
ĐK: Ngày từ [Bb] giã trên chiếc xe đong đầy nước mắt
Mất niềm [Eb] tin vì mất cả cuộc [Bb] đời
Tôi đâu [Db] biết khi ra [D#] đi mang nhiều nuối [Db] tiếc
Đâu ai [D#] ngờ khi đi rồi là vĩnh biệt quê [Bb] hương
Cơn lốc [Db] nào cơn lốc [D#] nào làm cách biệt thân [Bb] nhân!
2. Con đường [Bb] mới chúng mình đã [Eb] qua
Nhiều [Bb] năm sống xa quê [A#] nhà
Mồ [Eb] hôi tưới trên xứ [Em] lạ
Và nhiều [Db] năm máu cơm chan [D#] hoà
Tôi mong rằng sẽ có [Db] ngày đẹp trời quê hương
Ta sẽ [D#] về ta sẽ về tìm lại yêu [Bb] thương
⠀⠀

Bình luận