Em Đi Qua Tôi

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Em]
[Em] Có lẽ nào! Phố [B7] buồn đến thế!
[Em] Có lẽ nào! Gió [B7] buồn đến thế!
[G] Để hàng cây, hàng [D/f#] cây [B7] ngơ ngác đèn khuya
[Em] Có lẽ nào ! Tôi [B7] buồn đến thế !
[Em] Có lẽ nào ! Quãng [B7] đường ra Huế !
[G] Để bàn chân, bàn [D/f#] chân [G] [Em] không muốn tìm về
1. [G] Em đi qua [D/f#] tôi [G] qua tôi
Tóc [D/f#] xanh [G] [D/f#] [B7] mười tám ngẩn ngơ quãng đời
[G] Em đi qua [D/f#] tôi [G] qua tôi
Dáng [D/f#] trông [G] [G/b] [Am] lặng lẽ thật xa xa vời
[B7] Nỗi buồn ơi ! [C] Nỗi buồn ơi !
[C] Hãy nói với [Csus2] em [B7sus4] giùm tôi
2. Em đi qua tôi, qua tôi
Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi
Em đi qua tôi qua tôi
Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
Hãy nói với em giùm tôi
[Em] Có lẽ nào phố [B7] buồn đến thế !
Có lẽ nào gió buồn đến thế !
Có lẽ nào quãng đường ra Huế !
Có lẽ nào tôi buồn đến thế !
Có lẽ nào ! Có lẽ nào !
Có lẽ nào ! Oh oh oh

Bình luận