Hoàng lam

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bm]
[A#m] Ánh chiều vàng [F#7b9] mây xanh màu
Đàn [Db] chim tung cánh [D#] bay về phương [F#7] trời mơ hồ
[A#m] Bước đường mòn [F#7b9] bóng cây trầm
Nhịp [Db] chân quay gót [D#] đi trong ánh [F#7] vàng trời [A#m] xa
[Cb] Tiếc mãi xuân [Bbm] thì [A#m] nuôi màu hạ [F] trắng
Để [Db] mai kia tóc [D#] xanh có phai [Ab] đi như nắng [F] nhạt
Mùa [A#m] thu đã úa [F] tàn [A#m] rồi đông cũng bay [F] sang
Màu [Db] hoàng lam chen [D#] lối chân em [F#7] về đường [A#m] xưa
[Bbm] Gió hãy ngừng [D#] đi để tóc [Db] em mãi buông [F#7] lơi
[Db] Sương lam chiều [Bbm] trong khói sương [Db] phố vắng đìu [F] hiu
[Db] Ngần ngại hoàng [F] hôn [D#] chôn kín ưu [A#m] sầu
Hoa [Db] nở rồi [D#] tàn trăng [Db] tròn rồi [F#7] khuyết
Bèo [Db] hợp rồi chia [F] tan người [Db] gần nhau để [F#7] rồi ly [A#m] biệt. ⠀⠀

Bình luận