Em có về Quảng Trị với anh không

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C#]
Em có [A#] về Quảng Trị với anh [G/B] không?
Trong bão [Bb] cát nghe gió Lào quạt [D#] lửa
Mảnh đất miền [Em] Trung cong như đón gánh [Eb] mẹ
Suốt một [D7/F#] đời dầu dãi với nắng [Db] mưa.
Em có [A#] về Quảng Trị với anh [G/B] không?
Tựa thành [Bb] Cổ tự bao đời trầm [D#] mặc
Mùa thu [Em] đến trong veo dòng Thạch [Eb] Hãn
Ngọt giọng [D7/F#] hò trong vất vả đầy [Db] vơi.
Giữa mênh [A#] mông nghe sóng biển vỗ [Bb] bờ
Thương mầm [Em] lúa đạp cỗi cằn đứng [A#] dậy
Chiến tranh [Em] qua mà hố bom còn [Eb] đầy
Tháng năm [D7] dài chẳng lấp nỗi đau [Db] thương
Em có [A#] về Quảng Trị với anh [G/B] không?
Tự ngày [Bb] nào niềm nhớ mong dâng [D#] đầy
Miền quê [Em] ấy nơi yêu thương hò [Eb] hẹn
Chắc bây [D7/F#] giờ anh mong lắm người [Db] ơi
Dẫu mặn [Em] mà muối, nước mắt, mồ [Eb] hôi
Dẫu khắc [D7] nghiệt, nắng mưa cùng bão [Db] tố
Đã yêu [Em] nhau sá gì bao gian [Eb] khổ
Anh đưa [Db] em về nhận mặt quê [A#] mình!⠀⠀