Hồn Việt

Điệu: Điệu Blues
Tone: [D]
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru
[D] Ru từ nghìn năm ,dân [G] ta sống đời nhà [A] nông
Lúa [F#m] ngô gieo trên [Bm] đồng, trồng [Em] dâu nuôi [A] tằm
[D] Đất tổ tiên nuôi [G] lớn sức người triền [F#m] miên
Bước [Bm] ra biển Đông lên [G] rừng, mở [A] mang sơn hà tự [D] do
Ru ời à [D] ru , ru hồn Việt [A] Nam
Lưu truyền mạch [D] sống của [Bm] giống nòi rồng [A] tiên
Ru ời à [D] ru , ru tình Việt [A] Nam
Ươm mầm đại [F#m] nghĩa chí [A] nhân cả thắng hung [D] tàn
Tim [G] kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm [A] than
Dù hoang tàn bi [F#m] tráng vẫn [E] rạng ngời hồn Việt [A] Nam
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru
Ngàn [Dm] trùng, máu dân [F] ta đổ trên núi đồi
Máu dân [C] ta đỏ loang cánh [F] đồng
Máu dân [Am] ta đổ trong rừng [Bb] sâu
Đỏ [Am] loang dòng sông
[Dm] Kìa trận đói năm [F] xưa còn gieo hãi hùng
Chết non [C] hai triệu dân khốn [F] cùng
Chết như [Am] bao hồn oan Việt[Dm] Nam
Đem máu [Am] thịt làm phù [C] sa tươi bón quê [Dm] nhà !
Từ ngàn [F] xưa máu dân [Gm] ta tô hồng sử [F] xanh
Chí dân [Gm] ta nuôi thời liệt [C] oanh
Khí thiêng [Gm] in sâu đời kiêu [C] hùng
Ngàn [F] sau tiếng quê [Gm] hương ru hồn Việt [F] Nam
Đất đai [Gm] thiêng nuôi người Việt [C] Nam
Núi sông [Gm] linh thiêng hồn non [C] nước
[F] A [C] à [Dm] ơi, [C] à [Bb] ời a ru [G] hời à [C] ru
[F] A [C] à [Dm] ơi, [C] à [Bb] ời a ru hời ru [C] Hồn Việt [F] Nam
[F] A [C] à [Dm] ơi, [C] à [Bb] ời a ru [G] hời à [C] ru
[F] A [C] à [Dm] ơi, [C] à [Bb] ời a ru hời ru [C] Hồn Việt [F] Nam

Bình luận