Hát ru em

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Con sông [Em] xanh vì [Am] con sông không [Em] ngủ
Em qua [Bm] cầu để câu [B7] hát ru theo [Em] em về đâu
Em qua [Am] cầu, đàn [Bm] chim nghiêng cánh [Em]
Em qua [B7] cầu mà em bước chân qua [Em] cầu.
Anh nghiêng [Am] trông mờ [D] con nước tím trong [G] trời chiều
[E] Anh nghiêng [Am] trông mờ [D] con trăng ngát xanh [G] trời chiều
[E] Chân em [Am] đi làm [C] cánh hoa [B7] bé nhỏ chợt tím biếc sắc lưu [Em] ly
Làm [C] cánh hoa bé [B7] nhỏ chợt khép đôi mi [Em] ngủ yên.
Anh yêu [Em] em nào [Am] hay con trăng đang [Em] tròn, khuyết
Nên muôn [Bm] đời chỉ se [B7] sắt ru theo [Em] em mà thôi
Em đi [Am] rồi, vầng [Bm] trăng khuyết bóng[Em] em
Em đi [B7] rồi mà em bước chân đi [Em] rồi.
Mây phiêu [Am] du vì [D] mây muốn đến cõi [G] trời nào
[E] Anh ru [Am] em ngàn [D] năm câu hát đưa [G] dịu vợi
[E] Chân em [Am] đi, làm [C] cánh hoa bé [B7] nhỏ chợt tím biếc sắc lưu [Em] ly
Làm [C] cánh hoa bé [B7] nhỏ chợt khép đôi mi [Em] ngủ yên

Bình luận