Ta

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
hợp âm chia ở tone [D#]
==
Ta [B7] say trong nỗi [D#] buồn
Ta cười với niềm [G#] vui
Ta [Am/C] đi tìm cội nguồn
Ta [F#7b5] tuôn ra biển [Bsus4] khơi. [B7]
Ta [E7] đứng trước cổng [Bb] trời
Ta gọi người trăm [D#] năm
Ta [A#m] đau cơn mộng [F#7] với
Ta buông lời ăn [Bsus4] năn. [B7]
Ta [E7] chìm giữa sông [Bb]
Ta [E7] đưa tay vẫy [Em] gọi
Đường [A7] trần gian mịt [Cb]
Ta [D7] chưa biết lối [Db] về.
Ta [Ab] mất nhau hôm [B7] qua
Ta [D#] tìm nhau hôm [Am6] nay
Ta [Cb] mỗi ngày một [Db] lạ
Ta [Bb] chim lạc đường [D#] bay.⠀⠀

Bình luận