139
0

Chiều bên giáo đường

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Ngọc Loan
1. Linh hồn tôi buồn [ Am ] sầu
Trong giáo đường im [ F ] vắng
[ Dm ] Trong tiếng chuông chiều [ Am ] ngân.
[ E ] Linh hồn tôi u [ Am ] sầu
Nguyện Chúa ôi xót [ F ] thương
Một tâm hồn bằng [ E7 ] giá
Một cõi lòng bơ [ B ][ E ]
2. Linh hồn tôi buồn [ Am ] phiền
Thổn thức nhìn lên [ F ] Chúa
Trên Thánh Giá buồn [ C ] kia!
[ E ] Linh hồn tôi gục [ Am ] đầu
Nguyện Chúa soi sáng [ F ] cho
Một tâm hồn lạc [ E7 ] lối
Một nẻo về bình [ Am ] an.
ĐK: [ Am ] Ôi trần [ Am7 ] gian lạc [ F ] lối!
[ Dm ] Ôi trần [ G7 ] gian nhiều [ Cmaj7 ] nỗi!
[ Am ] Tôi lạc [ Dm6 ] bước đi [ Am ] về, về nơi [ Dm6 ] đâu?
Mà sao không [ E7 ] thấy bóng tôi
3. Linh hồn tôi lạc [ Am ] loài
Trong bóng chiều đang [ F ] xuống
[ Dm ] Trong bóng đêm đời [ Am ] tôi
[ E ] Linh hồn tôi ngục [ Am ]
Nguyện Chúa ôi sáng [ F ] soi
Một nẻo về hạnh [ E7 ] phúc
Một con đường bình [ Am ] an
Thế tay