Chiều bên giáo đường

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
1. Linh hồn tôi buồn [Am] sầu
Trong giáo đường im [F] vắng
[Dm] Trong tiếng chuông chiều [Am] ngân.
[E] Linh hồn tôi u [Am] sầu
Nguyện Chúa ôi xót [F] thương
Một tâm hồn bằng [E7] giá
Một cõi lòng bơ [B][E]
2. Linh hồn tôi buồn [Am] phiền
Thổn thức nhìn lên [F] Chúa
Trên Thánh Giá buồn [C] kia!
[E] Linh hồn tôi gục [Am] đầu
Nguyện Chúa soi sáng [F] cho
Một tâm hồn lạc [E7] lối
Một nẻo về bình [Am] an.
ĐK: [Am] Ôi trần [Am7] gian lạc [F] lối!
[Dm] Ôi trần [G7] gian nhiều [Cmaj7] nỗi!
[Am] Tôi lạc [Dm6] bước đi [Am] về, về nơi [Dm6] đâu?
Mà sao không [E7] thấy bóng tôi
3. Linh hồn tôi lạc [Am] loài
Trong bóng chiều đang [F] xuống
[Dm] Trong bóng đêm đời [Am] tôi
[E] Linh hồn tôi ngục [Am]
Nguyện Chúa ôi sáng [F] soi
Một nẻo về hạnh [E7] phúc
Một con đường bình [Am] an

Bình luận