Chiều thu ấy

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [C#]
Chiều thu [A#] ấy, ngồi bên em dưới ánh trăng vai kề vai [Bb]
Nhìn mây [Eb] bay, [Db] hồn lâng lâng theo gió [A#] lay hương mùa say
Chiều thu [A#] ấy, nhìn nhau tay nắm tay, [Bb] mắt hoen lệ [Eb] tràn
Buồn ngao ngán, [Db] nàng xa cách, duyên tình [A#] ta ôi bẽ bàng.
[Bb] Ngày nào còn [Eb] thơ, [Db] say sưa trong [A#]
Nơi đây ta [Db] chung cùng vui [A#] sống
[Bb] Rồi ngày dần [Eb] qua, [Db] duyên xưa phôi [G] pha
[G#m] Sang ngang em đã quên tình [G7] ta.
Chiều thu [A#] ấy, lòng say sưa ước mong [Bb] chung xây mộng [Eb] vàng
Rồi hôm nay [Db] nàng xa cách duyên tình [A#] ta ôi bẽ bàng (nát tan).
ĐK:
[G] Mùa trăng mơ chiều thu xa vắng
[Fbm] Sương tuyết rơi [B#] nơi lòng giá [Dm] băng
[G] Mùa vui êm như chiều say [G7] trăng
Người ôi giờ đây có thấu [G] chăng?
[G] Nhìn trăng mơ sầu vương năm [Fbm] tháng
[B#] Duyên tình năm xưa chóng phai [Dm] tàn
[G] Hồn lâng lâng làn hương thu [Fbm] sang
[G7] Tình đời trắng [G] tay.⠀⠀

Bình luận