Sầu ly hương

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Fm]
Nhạc [D#] sầu buông trầm lắng
Xa [Cb] quê bao ngày [Db] tháng
Mang [B7] theo nỗi niềm đau xót chia phôi
[D#] Nội xa vời lắm
Nơi [Cb] quê hương chìm [Db] đắm
Ai [B7] ra đi mà không thương nhớ [D#] về
[A#] đâu ta điêu linh
Sống [Cb] trong đêm mong manh
Nhớ [A#] nhung ôi đêm thâu buồn [B7] tàn canh
Chiều [Cb] năm xưa vui tươi
Gió [A#] reo ca vang trên môi [B7] cười
Tình kết liên muôn [D#] người
Thuyền [D#] trôi trong lênh đênh
Trùng [Bb] dương xa mông mênh
Lạnh [Db] buốt đến thê [A#] lương sầu hoài [B7] hương
Buồm [D#] vương theo sương lam
Ngày [Bb] đi quê ly tan
Ngàn [Db] sóng vang [A#] lên niềm tin [D#] ngàn
[D#] Nội đang hờn oán
Non [Cb] sông đang lầm [Db] than
Đi [B7] ta nối bao tình Nam Bắc yêu thương
[D#] Nội ơi buồn nhớ
Đêm [Cb] nay ta sầu [Db]
Gởi [B7] lòng theo ngàn cánh chim xa [D#] mờ⠀⠀

Bình luận