Chiếc thuyền từ ly

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Ebm]
Nhà tôi nhà [Eb] em cách đôi bờ dòng [Em] sông
Thương nhớ chiều ngóng [Eb] trông
Chèo xuồng [F#] sang thăm em nước ròng nước [Em] lớn
Năm [A7] tháng không thay [Eb] lòng
Nhà em [B#] mái lá nhưng có trồng vườn [Em] cau
Sống đời sống thanh [Eb] cao
Nhà tôi [F#] đơn sơ vun tưới xanh xanh [B#] vườn trầu
Vui sống đâu cơ [A7] cầu
Vầng trăng vừa [Eb] lên ngắm em ngồi giặt [Em] áo
Soi xuống dòng nước [Eb] trong
Nhìn vầng [F#] trăng lung linh mỉm cười dưới [Em] nước
Như [A7] lã lơi bên [Eb] nàng
Mùi hương [B#] bát ngát bay khắp vườn nồng [Em] say
Có đàn đóm bay [Eb] bay
Tình tơ vương đê [F#] mê tiếng tiêu đâu vọng [B#] về
Như [A7] nhớ ai lời [Eb] thề
Em ơi! em [F#] ơi! vẳng nghe [Eb] câu hò
Câu hò tình [F#] quê của [Em] đời trai gái
Mơ ước [Eb] sống cùng bên [F#] ai
Cau [Eb] thắm với trầu nồng [A#] cay duyên [A7] sánh đời lâu [Eb] dài
Ngờ đâu ngờ [Eb] đâu bướm ong về làng [Em] tôi
Tôi rước tình giá [Eb] băng
Lời hẹn [F#] xuân sang tôi ngóng chờ đông [Em] tới
Thôi [A7] uổng công dã [Eb] tràng
Tình yêu [B#] vỡ nát theo chiếc thuyền từ [Em] ly
Tiễn nàng bước vu [Eb] quy
Thuyền đưa em đi [F#] sao bỏ quên em thuyền [B#] về
Trên [A7] bến sông chiều [Eb] về⠀⠀

Bình luận