Đà Lạt cô liêu

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Am]
Chiều [Bb] lên cho đây khóc đó
Nắng [Eb] lên khi mình mất [Bb] nhau
Mây ơi trôi đến phương [E7] nào
Dừng [Eb] chân chia bớt cơn [Bb] sầu
Giọt [Bb] buồn long lanh phiến đá
Vỡ [Eb] tan trong lòng nước [Bb] xanh
Người [Em] đi cho mắt thâm [E7] sâu
Có ai quên thuở [Bb] ban đầu
[A#] Đời thay như chiếc [Db] áo
[E7] Tình không nơi nương [B7] náu
[E7] Trên thành phố [Bb] bâng khuâng, mỗi chiều
Mỗi [E7] chiều em về gót nhỏ in trên lá
Phủ quanh con đường [B7] mòn
Với nỗi [E7] buồn mênh mông
Đà Lạt [Bb] đau ai hay aii biết
Nhớ [Eb] anh thông già hắt [Bb] hiu
Dâng theo con nước ban [E7] chiều
Hồn [Eb] em cũng lắm [Bb] tiêu điều
Còn [Bb] đâu trăng thanh suối biếc
Bóng [Eb] chim xa đồi ái [Bb] ân
Rừng [Em] xanh tan tác cô [E7] liêu
Nhớ anh sương phủ [Bb] bóng chiều⠀⠀

Bình luận