Thu đến bao giờ

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Cm]
1. Mùa thu [Bb] hỡi [Eb] đời đã đón thu về [Bb] đây bao giờ
[Em] Người đã đón thu bằng [D] câu mong chờ cũng vậy thôi
Mình em [Bb] đếm lá úa [Eb] từng chiếc lá kỷ niệm [A#] xưa
[Bb] Vai sát vai trong chiều [Eb] mưa nói [E7] sao tình cũng [Bb] chưa vừa.
ĐK: Em xin [Em] yêu [D] ngày tháng còn [Bb] có nhau
Em xin [Eb] ghi lời [Db] đó ngọt [A#] ngào
Xin cám [D] ơn đời xin cám [Bb] ơn người
Đã cho [D] em buồn vui hờn [Em] tủi
Và cho [Eb] em sầu chia [E7] phôi
Trong đơn lạnh lệ ướt [Bb] đôi môi
2. Còn chi [Bb] nữa [Eb] vườn thu ái ân ngày [Bb] xưa đâu rồi
[Em] Dù tha thiết trăm ngàn [D] câu bên người cũng vậy thôi
Giờ anh [Bb] đến cứ đến [Eb] tình xin giữ cho người [A#] sau
[Bb] Bao đớn đau anh vừa [Eb] trao cố [E7] quên phải đến [Bb] kiếp nào⠀⠀

Bình luận