Đêm tiền đồn

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
Vùng cao nguyên đất [Eb] đỏ, trời lạnh với sương mù
Thương mến [B#] anh vượt [Em] đường xa đến [Eb] đây
Mưa vẫn [F#] bay mà lòng anh vẫn [Eb] say
Diệt thù trong rừng [Em] sâu khi bên [B#] suối vắng đêm [A7] thâu
Gặp anh trong phút [Eb] này, là mừng trong phút này
Khi chiến [B#] tranh còn [Em] gây thêm máu [Eb] lửa
Thì mộng [F#] mơ xin trả hết cho [Eb] đời
Quê hương [A7] này còn mãi mãi nhờ [Eb] anh
Khi đôi [B#] chân vẫn chưa [Em] mòn trên núi [Eb] cao
Khi đêm [F#] đêm súng căm hờn vẫn đổi [Eb] trao
Anh vẫn [B#] đi, đi giết [Eb] thù
Anh vẫn [A7] mong vì ngày vui cho chúng [Eb] mình
Ngoài kia sương xuống [Eb] lạnh tình càng thiết tha nhiều
Ta cố [B#] vui vì [Em] mai xa cách [Eb] rồi
Vì thời [F#] gian chẳng có xếp hoa [Eb] mành
Nhưng đêm [A7] này còn ghi mãi lòng [Eb] nhau⠀⠀

Bình luận