Sầu viễn xứ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
1. Ta đang âm thầm chờ [Am] thu [E7]
Ta đang đơn lạnh nghìn [Am] thu
Mùa thu [C] Paris nghìn năm lá [F] đổ
Chiều thu đan [G] tay dìu trên phố [C] nhỏ
Cho [Dm] tuổi thơ bớt cằn [E7] khô.
2. Ta đi trong lòng nàng [Am] thu [E7]
Êm êm như lời mẹ [Am] ru
Lời ru bên [C] nôi hòa trong máu [F] thở
Còn vương trong [G] tim ngày xa đất [C] tổ
Bây [E7] giờ mẹ vào hư [Am] vô.
ĐK:
Chờ một ngày [G] vui cho quê hương [C] mình
Còn một ngày [E7] xa thương em tội [F] tình
[Dm] Mỏi mòn chờ [E7] tin đêm qua đêm.
Một người miền [G] xa ôm sầu viễn [F] xứ
Bước chân lặng [Dm] câm sáng đi tối [E7] về
Cõi buồn nghe dài lê [Am] thê.
3. Ta xin gửi trọn niềm [Am] đau [E7]
Yêu hơn những ngày còn [Am] nhau
Tình trong phong [C] ba chìm theo sóng [F] gào
Đời anh gian [G] lao tình em úa [C] màu
Chỉ [E7] còn giọt lệ cho [Am] nhau.

Bình luận