Trăng thanh bình

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
1. [Eb] Ngày nào súng biên cương rền [Em] nổ
Khắp đồng xanh bao [B#] la súng rền vang xa [Eb] xa
Xác [Em] thù tràn đầy [B#] khắp sơn [Eb]
Tựa hờn [F#] ai trong [A7] đêm trăng [Eb]
Vì ai giữa đêm thâu từng [Em] lớp sóng người rơi
Thây [B#] phơi trong rừng sâu âm [Eb] u
Trăng [Em] sầu nhìn cuộc [B#] sống dương [Eb] trần
Còn lầm [F#] than xui [A7] bao điêu [Eb] tàn
Về cùng [Eb] vui đêm nay trăng ơi
Xa cung [Em] hằng trần [D7] thế chơi [F#] vơi
Đêm lắng [A#] sầu nhìn [B#] lá phai [A7] mầu
Tình lúa trăng ơi chan chứa đêm [Eb] dài
Lặng nghe dưới sương đêm nhạc [Em] tấu khúc tình trăng
Say [B#] mơ yêu đồng xanh xanh [Eb]
[Em] màng ngồi nhìn [B#] ánh trăng [Eb] vàng
Lòng mừng [F#] vui trăng [Bbm] lên huy [Eb] hoàng
2. [Eb] Giờ đây ánh trăng lên rọi [Em] xuống
Khắp đồng quê bao [B#] la la là la á (à) [Eb] a
[Em] một đàn cò [B#] trắng bay [Eb] về
Về đồi [F#] xa, xa, xa [A7] xa [Eb] vời
Mừng vui lúa tung tăng hò [Em] reo lúa mừng trăng
Reo [B#] vang tang tình tang lúa [Eb] reo
Lúa [Em] mừng cuộc đời [B#] sống thanh [Eb] bình
Đã về [Db] đây với [A7] dân yên [Eb] lành
Cùng cười [Eb] lên thắm tươi lúa ơi
Cho nhân [Em] loại được [D7] sống yên [F#] vui
Cho cung [A#] hằng cũng [B#] hé môi [A7] cười
Cười lả lơi trong nhân thế yêu [Eb] đời
Hò khoan ánh trăng lên rọi [Em] xuống khắp trần gian
Xa [B#] xôi lúa đầy vơi trăng [Eb] ơi
Trăng [Em] về là nguồn [B#] sống yên [Eb] lành
Của toàn [F#] dân yêu [A7] trăng thanh [Eb] bình!⠀⠀

Bình luận