Vùng trời ngày đó

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C#m]
1. Em biết [Bb] anh buồn nhiều từ khi xa đời [A#] lính
Phút sau [E7] cùng vì bàng hoàng anh bỏ nước ra [Bb] đi
Xếp tàn [Eb] y khi chia [Db] ly thêm đau lòng tuổi [A#] trẻ
Trên căm [E7] hờn, giọt lệ trào anh giã từ quê [Bb] hương.
2. Em thấy [Bb] anh nhiều khi lặng im trong phòng [A#] vắng
Nhìn trời [Em] cao, nhìn mây [E7] trắng phố ngang lưng chừng [Bb] đèo
Hồn suy [Eb] tư dìu anh [Em] đến giấc mơ năm [A#] nào
Một bông [Eb] hoa, trao về [E7] đó khi mình có [Bb] nhau.
Một đời dọc [Bbm] ngang tạo chiến [D] công trên mọi [Ab] miền
Từng vùng giặc [Cb] sang, từng chiến khu anh tung [C] hoành
[Cb] Tàu anh thét [G#] gầm tung gió [C] mây
[D] Trên lưng chim hoàng vui đó [Bbm] đây.
Rừng già Trường [Bbm] Sơn giặc đến [D] gieo bao muộn [Ab] phiền
Vùng trời Trị [Cb] Thiên, vùng lửa sôi anh hào [C] hùng
[Cb] Vụt trong lửa [A#m] đạn anh ngất [C] ngây
[D] Bay trong phi đạo anh mới [Bb] hay.
3. Anh thấy [Bb] chăng tình đời là trăm gian ngàn [A#] dối
Mình thì [Em] đây, bạn anh [E7] đó chết quên trong ngục [Bb]
Còn không [Cb] gian, còn tổ [Em] quốc, chúng ta vẫn [A#] còn
Tìm lại [Eb] nhau, ta về [E7] đó xây lại nước [Bb] non.⠀⠀

Bình luận