Ngày tạm biệt

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [B]
1. Hôm nay [Db] đây còn [Bb] vui trông thấy [A#m] nhau
Bên tiếng [Bb] ca tiếng [A#m] đàn vượt trời [A#] cao
Lời vui thắm thiết đưa [D7] trao như khi mới gặp [Db] nhau [Cb]
Nhưng anh [Db] ơi ngày [Bb] mai ta cách [A#m] xa
Anh kinh [Bb] đô tôi [A#m] phải về miền [A#] xa
Biệt ly ai khéo gieo [D7] chi lên bao mái đầu [Db] xanh [Cb]
ĐK: [Db] Nhớ hàng phượng thắm ven [A#] đường mỗi lúc chiều buông
Tan tác [Db] rơi cài lên mái tóc xanh
[Cb] Với bóng dáng [A#] ai chiều [Cb] ấy
Nâng niu tà áo biết nói [D7] gì khi chia [Db] ly
2. Ai nghe [Db] chăng ngoài [Bb] kia hoa vẫn [A#m] rơi
Bên xác [Bb] hoa âu [A#m] sầu vì tả [A#] tơi
Ngàn ve buông tiếng nỉ [D7] non như thương cho người [Db] đi [Cb]
Thôi chia [Db] tay cạn [Bb] ly vui chúc [A#m] đi
Ta chúc [Bb] nhau những [A#m] gì đẹp lòng [A#] nhau
Dù thời gian có phôi [D7] pha ta không bao giờ [Db] quên⠀⠀

Bình luận