chúng ta là anh em tốt

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
[Bb] Hôm nay anh em tìm đến [Db] nhau
Nào cùng [D#] hát lên chúc mừng [Bb] nhau
Bao ngày [Em] tháng trôi qua
Là thời [Db] gian anh em ta phải [A#] nhớ.
Dù cuộc [Em] sống có bao chông [Db] gai
Dòng đời khó [D#] khăn không nản [Bb] lòng
Dù là sông [Em] sâu, núi [Db] cao cũng vượt [Bb] qua.
[Bb] Hôm nay anh em ta cạn [Db] hết ly
Là vì chúng [D#] ta anh em tốt [Bb]
Khi lòng [Em] thấy không vui
Hoặc là [Db] khi nào bạn cần tôi [A#] đến.
Bạn hãy [Em] cứ nói có chuyện không [Db] vui
Tôi cần bạn [D#] đến bên tôi lúc [Bb] này
Tôi sẽ đến [Em] ngay vì chúng [Db] ta là anh em [Bb] tốt.
ĐK:
Tình anh [Bb] em ta đi đến [Db] khắp muôn nơi
Để [D#] tìm được ánh hào [Bb] quang
Dù gặp [Em] bao chông gai khó [Db] khăn vẫn không nản [A#] lòng.
Tình anh [Bb] em ta như tri [Db] kỉ bao năm
Nguyện [D#] luôn ghi nhớ suốt [Bb] đời
Núi cao có [Em] mòn, tình [Db] anh em ta chẳng [Bb] mòn.
⠀⠀