142
0

Một chuyến xe đêm

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Ngọc Loan
1. Một chuyến xe [ Am ] đêm đưa em tôi về phương [ Dm ] nào
Một chuyến xe [ E7 ] đêm để rồi từ nay xa [ Am ] cách
Một chuyến xe [ Dm ] đêm, em ơi tan nát [ Bb ] lòng
Một chuyến xe [ G ] đêm, chia ly ôi rất [ C ] vội
Người đã ra [ Dm ] đi đêm nay trời rất [ E7 ] lạnh
Người đi vội vã như tình [ Am ] ta.
2. Một chuyến xe [ Am ] đêm em tôi đã khuất [ Dm ] mờ
Một chuyến xe [ E7 ] đêm trở về tôi nhung [ Am ] nhớ
Người đã ra [ Dm ] đi em ơi còn nhớ [ Bb ]
Một chuyến xe [ G ] đêm mang theo tình tôi [ C ] buồn
Người đã đi [ Dm ] xa tôi vẫn còn đứng [ E7 ] nhìn
Tình tôi theo mãi với người [ Am ] đi.
ĐK: Rồi một ngày mai cách [ Dm ] xa
Em [ Bb ] ơi còn nhớ [ G ] mãi chuyến xe [ C ] buồn
Chuyến xe [ G ] đêm đưa em tôi đi xa [ C ] mãi [ Am ]
Rồi một ngày mai cách [ Dm ] xa
Em [ Bb ] ơi còn nhớ [ G ] mãi chuyến xe [ C ] buồn
Chuyến xe [ E7 ] đêm đi không trở [ Am ] lại.
3. Một chuyến xe [ Am ] đêm mang theo tình tôi [ Dm ] buồn
Người đã xa [ E7 ] rồi mà lòng còn lưu luyến [ Am ] mãi
Một chuyến xe [ Dm ] đêm tôi chết theo bóng [ Bb ] người
Giờ phút chia [ G ] tay sao chưa vơi nỗi [ C ] lòng
Người đã đi [ Dm ] xa đêm nay tôi trở [ E7 ] về
Buồn ơi nỗi nhớ đếm từng bước [ Am ] chân.
Thế tay