Em Về Đi

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Am]
[Am] Yêu đương làm chi cho lòng [F] đầy nuối tiếc
[G] Thôi em về đi đi về nơi [C] chốn mới
[F] Xa nhau từ đây trong lòng [Dm] anh nhức nhối
[E7] Đêm anh nằm mơ em biêt không?
.
[Am] Không yêu thì thôi xin người [F] đừng đến nữa
[G] Bao nhiêu ngày qua anh đã [C] mong đã nhớ
[F] Nhưng sao tình yêu trong lòng [Dm] em vẫn thế
[E7] Không tin vào anh không có anh
.
Thà đừng [Am] quen để lòng không phải [F] đau nhói
Đời mình sẽ vẫn có [G] nhau
Đừng ngại ta không [C] chung lối
Chẳng cần phải [F] trách nhau nhiều
Để tình ta thêm [Dm] bao ngang trái
Ai trách [E7] ai tin ai nữa bây giờ
.
Đừng đến [Am] nữa vì tình yêu kia đã [F] hết
Và rồi em sẽ [G] ra đi
Để mình anh mãi [C] cô đơn
Chỉ còn ta với [F] ta thôi
Tìm về nơi phiêu [Dm] du xa xôi
Bao yêu [E7] thuông năm xưa đã qua rồi
Đã hết thật [Am] rồi

Bình luận