Ngóng trông

Điệu: Điệu Disco
Tone: [F]
capo 1
==
Rap:
Hey! Bao đêm em mơ em mong
Bao đêm em ngóng em trông
Bao đêm em nhớ đến anh, anh nơi đâu
Hey! Sao anh không thấy nơi đâu
Không xua đi bao lo âu
Sao anh như chim bay xa, bay bay xa
[F] Mỗi lúc em đợi chờ không thấy [Gm] bóng anh sang
Là lúc tim em rối [C] bời
[F] Biết thế không mà giờ anh cứ [Gm] mãi nơi đâu
Để [C] mắt em nhìn xa [F] vời
Sao anh không đến bên [C] em, sao anh quên những câu [F] hẹn ước
Sao anh không đến bên [C] em, sao anh để em ngóng trông [F] hoài
[F] Thế trách sao giờ này em chẳng [Gm] nói năng chi
Mà cũng không nghe anh nói [C]
[F] Biết thế sao giờ còn không khép [Gm] nép van xin
Để bắt em chờ trông [C] hoài
Sao anh không đến bên [C] em, sao anh quên những câu [F] hẹn ước
Sao anh không đến bên [C] em, sao anh để em ngóng trông [F] hoài

Bình luận