Vâng chính em

Điệu: Điệu Slow
Tone: [F]
Bao ngày [F] đêm chờ [C] mong nhớ thương
Trông mòn [Dm] mỏi để [Bb] đến hôm [Bbm] nay
Trong ngày [Bbm6] vui chúng [F] ta chờ đợi
thăng [C] hoa tình yêu đã [Bb] bấy [C7] lâu
[Bb] Giọt lệ trên môi em giữ [Am] riêng cho em mà [Dm] thôi
[Gm] nhưng niềm vui thì [C] em sớt chia [F] cho anh.
[Bb] tình hôm nay em đây sẽ [Am] mãi thuộc về anh.
Khi [A7] tình đôi ta đơm hoa kết trái trăm [Dm] năm
Quên [Bb] đi thời gian,quên luôn trần [F] gian buồn vui
Cho riêng đôi [Bbm] ta hôm nay là mãi [C] mãi...
[Bb] Vâng chính [C] em!
Sẽ luôn trọn [Am] đời bên anh với [Dm] bao yêu thương
[Bb] Hoa hồng tươi trên [C] con đường đi đôi [F] ta sánh bước [F7]
[Bb] Vâng chính [C] em!
Là thiên đường [Am] nhỏ cho anh có [Dm] riêng góc trời
[Bb] Như hằn tin thượng [C] đế mang em trao [F] tặng anh..
Thay lời [F] yêu bằng [C] đôi nhẫn xinh
Để lời [Dm] hứa là [Bb] lúc trao vào [Bbm] tay
Một lần [Bbm6] thôi, chỉ một [F] người mà thôi
Thiên [C] thần tình yêu, rồi cũng [Bb] sẽ vui [C] lây
[Bb] Giọt lệ trên môi em giữ [Am] riêng cho em mà [Dm] thôi
[Gm] nhưng niềm vui thì [C] em sớt chia [F] cho anh.
[Bb] tình hôm nay em đây sẽ [Am] mãi thuộc về anh.
Khi [A7] tình đôi ta đơm hoa kết trái trăm [Dm] năm
Quên [Bb] đi thời gian,quên luôn trần [F] gian buồn vui
Cho riêng đôi [Bbm] ta hôm nay là mãi [C] mãi...
[Bb] Vâng chính [C] em!
Sẽ xây lâu [Am] đài yêu thương ở [Dm] trong tim anh nhé
[Bb] Nơi tình yêu tìm [C] đuợc bình yên quên [F] đi nước mắt [F]
[Bb] Vâng chính [C] em!
Cùng anh đi [Am] mãi trăm năm đến [Dm] tận cuối đời
[Bb] Khi hoàng hôn được [C] sống bên anh yêu [F] mà thôi

Bình luận