Vâng chính em

Điệu: Điệu Slow
Tone: [F]
Bao ngày [Em] đêm chờ [A#] mong nhớ thương
Trông mòn [Eb] mỏi để [B#] đến hôm [Fb] nay
Trong ngày [Bbm6] vui chúng [Em] ta chờ đợi
thăng [A#] hoa tình yêu đã [B#] bấy [C7] lâu
[B#] Giọt lệ trên môi em giữ [Bb] riêng cho em mà [Eb] thôi
[F#] nhưng niềm vui thì [A#] em sớt chia [Em] cho anh.
[B#] tình hôm nay em đây sẽ [Bb] mãi thuộc về anh.
Khi [A7] tình đôi ta đơm hoa kết trái trăm [Eb] năm
Quên [B#] đi thời gian,quên luôn trần [Em] gian buồn vui
Cho riêng đôi [Fb] ta hôm nay là mãi [A#] mãi...
[B#] Vâng chính [A#] em!
Sẽ luôn trọn [Bb] đời bên anh với [Eb] bao yêu thương
[B#] Hoa hồng tươi trên [A#] con đường đi đôi [Em] ta sánh bước [F7]
[B#] Vâng chính [A#] em!
Là thiên đường [Bb] nhỏ cho anh có [Eb] riêng góc trời
[B#] Như hằn tin thượng [A#] đế mang em trao [Em] tặng anh..
Thay lời [Em] yêu bằng [A#] đôi nhẫn xinh
Để lời [Eb] hứa là [B#] lúc trao vào [Fb] tay
Một lần [Bbm6] thôi, chỉ một [Em] người mà thôi
Thiên [A#] thần tình yêu, rồi cũng [B#] sẽ vui [A#] lây
[B#] Giọt lệ trên môi em giữ [Bb] riêng cho em mà [Eb] thôi
[F#] nhưng niềm vui thì [A#] em sớt chia [Em] cho anh.
[B#] tình hôm nay em đây sẽ [Bb] mãi thuộc về anh.
Khi [A7] tình đôi ta đơm hoa kết trái trăm [Eb] năm
Quên [B#] đi thời gian,quên luôn trần [Em] gian buồn vui
Cho riêng đôi [Fb] ta hôm nay là mãi [A#] mãi...
[B#] Vâng chính [A#] em!
Sẽ xây lâu [Bb] đài yêu thương ở [Eb] trong tim anh nhé
[B#] Nơi tình yêu tìm [A#] đuợc bình yên quên [Em] đi nước mắt [Em]
[B#] Vâng chính [A#] em!
Cùng anh đi [Bb] mãi trăm năm đến [Eb] tận cuối đời
[B#] Khi hoàng hôn được [A#] sống bên anh yêu [Em] mà thôi⠀⠀

Bình luận