Về với xứ Thanh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Về đi [Em] anh đưa ta về xứ [Am] Thanh lung linh trong màu [Em] nắng [G]
Về đi [E] anh Thanh Hóa anh [Am] hùng dô ta, dô [D] ta qua bao đời trận [G] mạc
Ngả nghiêng bóng kinh [Bm] thành đất nhân kiệt địa [D] linh
Về đi [G] anh thì ta mới [Bm] thấu tình người xứ [Em] Thanh [D] [Em]
Về Thanh [C] Hóa [Am] rau má quê [D] ta ấm tình người lam [C]
Bao đời trận [Am] mạc vẫn [D] son sắc thủy [G] chung
Một miền nắng cát [D] khô mưa dầm bão [Bm] vùi
Có vượt biển sóng [D] trào mới hiểu người quê [Em] tôi [D] [Bm] [Em]
Về Thanh [C] Hóa lòng ta mới [Em] thấy vì [D] sao lại hát dô [G] huầy
Vì sao sóng [Em] cuộn đò đầy vẫn [Am] qua
[Em] Bao bậc đế vương [Am] xưa bao kinh thành phủ [G] bụi
Bao chiến công oai [Bm] hùng một thời liệt [C] oanh
Như hạt sương long [D] lanh dâng cho đời mai [G] sớm
Ôi Thanh Hóa quê [D] ta [Bm] vạn thuở vẫn anh [Em] hùng [D] [Em]
Về Thanh [C] Hóa [Am] ta dắt nhau [D] đi dưới hàng dừa xanh [C] mát
Thăm thành nhà [Am] Hồ nắng [D] mưa vẫn còn [G] in
Triệu Trinh nữ năm [D] xưa cưỡi voi đánh [Bm] giặc
Đất hội quân năm [D] nào Lê Lợi còn in [Em] sâu [D] [Bm] [Em]
Về Thanh [C] Hóa lòng ta còn khao [Em] khát ngàn [D] năm vẫn hát dô [G] huầy
Mẹ Tơm vẫn [Em] nặng tình đầy thơ [Am] ai
[Em] Bên dòng Mã năm [Am] xưa bao anh hùng một [G] thuở
Ôi chiến công năm [Bm] nào Hàm Rồng còn [C] in
Như hạt sương long [D] lanh dâng cho đời mai [G] sớm
Ôi Thanh Hóa quê [D] ta [Bm] vạn thuở vẫn anh [Em] hùng

Bình luận