Hoa mộc miên

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Tone Anh Thơ là F#m. Capo 2 chơi Em
===
Mộc miên hoa [Em] ơi!
Mỗi khi qua [G] cầu biên giới thấy [Am] hoa mộc miên nở
[D] Lòng những bồi [B7] hồi [E]
Mộc miên hoa [Am] ơi!
[D] Dù cho đất [G] rộng sông sâu
[Am] Tuyết rơi gió [B7] thổi bao lần
Dù cho dẫu [Em] thời gian trôi đất [B7] bằng nổi sóng
[F#dim] Có cánh [B7] hoa mộc miên
[C] Vẫn khắc sâu nỗi [B7] nhớ niềm [Em] tin [E]
Hồng Hà [Am] ơi! Dương Tử [D] ơi!
Đôi ta mang mối [Em] tình trong trắng
Đem heo phù [D] sa tới bốn phương [C] trời
Có phải rằng [Am] xưa
Nơi đây mọc [B7] lên cây hoa mộc [G] miên
Đời đời còn [F] nhớ mối tình giữa đôi [G] ta
Phương đông bừng [Em] lên thiên trường ca
[D] Lồng lộng trong vũ [C] trụ bao la
[D] Theo thời gian ngân [G] mãi [B7] trong lòng [Em] ta.

Bình luận