Hà Nội Huế Sài Gòn

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A]
[A] Trên đất mẹ nắng hồng như [C#m] lụa
[A] Trải nghìn [F#m] năm gắn bó miền ba [A] miền
Như cành chung gốc lớn [C#m] lên
Như anh em của mẹ [F#m] hiền Việt [C#m] Nam
Hò …[E7] [A] [D] [C#m] [E7] [A] [E7]
Huế [F#m] của miền Trung ruột [D] thịt
Với sông [E7] Hương tha thiết giọng [A]
Đã vùng lên! Một mùa [Bm] thu
Hoà trong tiếng hát ân tình hôm [E7] nay
Huế cầm [Bm] tay Sài Gòn, Hà Nội
Bên dãy Trường [Bm] Sơn ngời sáng tin yêu
Ơi [E7] hơ! [Bm] Sài Gòn vang lời ca bất [C#m] khuất
Của miền [D] Nam đi trước về [E7] sau!
Cánh sen thắm [C#m] vẫn tươi màu
[F#m] Lời thề còn [D] nhớ khắc sâu trong [E7] lòng
Đây miền [F#m] Nam, [A] thành đồng Tổ [C#m] Quốc
Bến Cửu Long rực [D] rỡ tên [Bm] vàng
Thành phố vinh [E7] quang Hồ [C#m] Chí Minh
Tiếng [E7] người mang trong [A] lòng

Bình luận