Ba vua đăng trình

Điệu: Điệu Tango
Tone: [Gm]
01:
[D#] Trên trời cao đây [A#] ánh tinh tú rạng [Db] chiếu trần [Bb] gian bừng sáng vinh quang huy [B7] hoàng tỏa lan soi đêm tối.
[D#] Trên trời cao đây [A#] ánh tinh tú rạng [Db] chiếu này [Bb] đây con Chúa giáng sinh giữa [B7] chốn đơn [D#] nghèo.
Vui [Cb] lên Con [Db] Chúa Vua Bình [B7] An [D#] đã [Bb] đến trần gian giá [A#] lạnh được sưởi [Bb] ấm trong đêm Ngôi [B7] Hai ra đời.
Vui [Cb] lên Con [Db] Chúa Vua Bình [B7] An [D#] đã [Bb] đến trần gian mau tới tôn vinh Ngôi [B7] Hai làm [D#] người.
02:
[D#] Trên đường đi hôm [A#] nay được xem chuyện [Db] mới là [Bb] Ba Vua chốn Đông Phương đăng [B7] trình dáng oai phong thơ thới.
[D#] Trên đường đi hôm [A#] nay được xem chuyện [Db] mới là [Bb] Ba Vua chốn Đông Phương oai [B7] phong rạng [D#] ngời.
Tay [Cb] mang kim, [Db] nhũ, mộc dược [B7][D#] hương [Bb] quý tìm Con Chúa [A#] Trời vừa sinh [Bb] giữa đêm đông Bê – [B7] lem lạnh lùng.
Ba [Cb] Vua hăng [Db] hái đi tìm [B7] Con [D#] Thiên [Bb] Chúa quỳ dâng của lễ tôn vinh thay [B7] cho nhân [D#] loại.
03:
[D#] Ta cùng đi theo [A#] bước chân những tiền [Db] nhân là [Bb] Ba Vua chốn Đông Phương đăng [B7] trình mẫu gương cho người thế.
[D#] Ta cùng đi theo [A#] bước chân những tiền [Db] nhân thờ [Bb] lạy Con Chúa giáng sinh giữa [B7] chốn gian [D#] trần.
Ta [Cb] mau đi [Db] khắp cõi trần [B7] gian [D#] tăm [Bb] tối truyền rao phúc [A#] lành này Con [Bb] Chúa giáng sinh cứu [B7] rỗi con người.
Ta [Cb] mau đi [Db] khắp cõi trần [B7] gian [D#] tăm [Bb] tối truyền rao Danh Chúa cho muôn muôn [B7] dân trên [D#] đời. ⠀⠀

Bình luận