Chiếc Xe Nai

Điệu: Điệu Disco
Tone: [A]
[Bbm] Đêm vắng không người rét căm căm, mưa tuyết đang phũ bay trắng [D] tinh.
Nghe tiếng chuông vọng cất vang vang, đêm tối tăm bỗng dưng sáng [Bbm] ngời.
Vang tiếng chuông dài chiếc xe nai và bóng người tóc bạc rất [D] quen,
Đem đến cho đời tiếng reo vui đây đâu bằng tiếng cười trẻ [Bbm] thơ.
[Cb] Như đêm tối bỗng [Bbm] dưng lùi xa [D] cùng tối tăm mịt [Bbm]
[D] Nào cùng nhau ta cất tiếng hát [Cb] với ánh sao sáng [D] ngời.
[Bbm] Đêm tối nghe vọng tiếng xe nai, nghe trái tim của ta sáng [D] sao
Đang hát theo nhịp tiếng xe nai, hòa tiếng cười yêu đời trẻ [Bbm] thơ⠀⠀

Bình luận