Bước Chân Trên Dãy Trường Sơn

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
[D#] Ta vượt trên triền núi [Bb] cao Trường Sơn.
Đá [A#] mòn mà đôi [Cb] gót không [B7] mòn. Ta [D#] đi [Cb] nhằm phương [Db] Nam
Gió [Cb] ngàn đưa [Db] chân ta [Cb] về quê [Db] hương.
Quân [D#] về trong [Cb] gió [Db] đang [Cb] dâng [Db] triều [G#] lên.
Máu [Cb] thấm [Db] đường ta [Cb] đi
Lẫn [Db] mồ hôi [Cb] rơi tình quê tha [A#m] thiết.
Ta [Bb] đi theo ánh [B7] lửa từ [A#] trái [B7] tim [D#] mình.
Xưa [D#] Trường Sơn rừng vắng [Bb] núi mù sương.
Theo [A#] Đảng mạnh chân [Cb] bước lên [B7] đường.
Trên [D#] con [Cb] đường ta [Db] đi
[Cb] trào thác [Db] xối muỗi [Cb] rừng vắt [Db] núi.
Ôi! [D#] miền Nam [Cb] đó [Db] dang [Cb] tay [Db] gọi [G#] tới.
Núi [Cb] vút [Db] thành vách [Cb] đứng
Nắng [Db] hè khét [Cb] đá, rừng khuya mất [A#m] lối.
Ta [Bb] đi theo ánh [B7] lửa từ [A#] trái [B7] tim [D#] mình.
Ta là [D#] con của núi [Bb] non Trường Sơn.
Nối [A#] mạch tình quê [Cb] giữa hương [B7] ngàn.
[D#] Ôi ! [Cb] Núi rừng [Db] che ta
Núi [Cb] rừng bao [Db] vây quân [Cb] thù bốn [Db] phía.
Con [D#] đường Nam [Cb] Bắc [Db] thiêng [Cb] liêng [Db] tình [G#] nghĩa.
Nơi [Cb] chân [Db] trời đang [Cb] dâng
Sắc [Db] hồng đang [Cb] lan, lòng ta như [A#m] nắng.
Ta [Bb] đi theo ánh [B7] lửa từ [A#] trái [B7] tim [D#] mình.
Con [D#] đường đi lửa máu [Bb] theo từng giây.
Chuyến [A#] hàng vào Nam [Cb] nghĩa thêm [B7] dầy.
Mỗi [D#] thước [Cb] đường vươn [Db] xa
Chuyến [Cb] hàng ta [Db] vô góp [Cb] phần chiến [Db] thắng.
Tấm [D#] lòng miền [Cb] Bắc [Db] đang [Cb] mong [Db] chờ ta. [G#]
[Cb] Tiến dưới [Db] cờ chiến [Cb] thắng
Quyết [Db] giành thống [Cb] nhất, đời cao tiếng [A#m] hát.
Ta [Bb] đi theo ánh [B7] lửa từ [A#] trái [B7] tim [D#] mình.⠀⠀

Bình luận