Tim vỡ

Điệu: Điệu Slow
Tone: [Em]
Chiều [D#] hỡi, biết mây về đâu ở đâu
Hay mây còn [A#] đau, nỗi đau hằn [F#7b5] trong tim [G#] sầu
Mùa [Cb] đông màn đêm buông [D#] mau, đàn chim một ngày gian [Bb] lao
Từng [Db] đôi líu lo lời [Bb] thương yêu ngọt [D#] ngào.
Người [D#] hỡi có bao giờ nghe thoáng qua
Chút hương tình [A#] xa mỗi khi chiều [F#7b5] rơi âm [G#] thầm
Thời [Cb] gian làm tim quên [D#] mau thời gian làm nguôi cơn [Bb] đau
[Db] sao với ta thời [Bb] gian không nhiệm [D#] màu.
Người [D#] ơi biết làm sao nhạt phai được [Db] bóng người
Còn [D#] chăng tiếng chân [Bb] khua lẻ loi trên [D#] đường đời
Anh [Cb] như gió lộng mây [A#m] trời thênh [Cb] thang giữa chợ đời [D#] vui
Riêng [Cb] em gối mộng xa [A#m] vời đêm [Cb] đêm ấp ủ tình [D#] côi.
Người [D#] hỡi biết đau từ khi mất nhau
Mỗi khi hoàng [A#] hôn tắt trên nẻo [F#7b5] xa im [G#] lìm
Nhìn [Cb] lên trời cao mong [D#] manh, nhìn ta đời sao lênh [Bb] đênh
Buồn [Db] hỡi có nghe nhịp [Bb] tim đang lạnh [D#] lùng.⠀⠀

Bình luận