Trăng tròn tháng tư

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Gm]
[Gm] Từ vườn Lâm Tỳ [Eb] Ni đấng Thế [F] Tôn đản [Gm] sanh.
[Dm] Đóa Vô Ưu tươi [Gm] nở ngát hương [Eb] thơm mười [Gm] phương.
Thành Ca Tỳ Là đây, [F] gió reo vui [Bb] trời bừng sáng
Người người hân [Cm] hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra [Gm] đời
[Eb] Ánh sáng Như [Bb] Lai
[Gm] Diệt tham sân [Cm] si [Dm] sáng soi đạo [Gm] vàng
[Eb] Nam Mô [Gm] Bổn Sư [Eb] Thích Ca Mâu Ni [Bb] Phật.
[Cm] Nam Mô Bổn Sư [Dm] chúng con xin lạy [Gm] Người
[Gm] Đạo vàng hương Từ [Eb] Bi, đem đến [F] cho mọi [Gm] người
[Dm] Xóa tan đi ưu [Gm] phiền sống vui [Eb] trong Lục [Gm] Hòa.
Lòng con nguyện tinh tấn, [F] quyết đi theo [Bb] đường chân lý
Dù gặp [Cm] bao nguy nan oan khiên
Vững lòng [Dm] tin dưới bóng Cha [Gm] lành
[Eb] Tiếng chuông ngân [Bb] vang
[Gm] thành tâm chúng [Cm] con [Dm] cúi xin lạy [Gm] Người.
[Eb] Nam Mô [Gm] Bổn Sư [Eb] Thích Ca Mâu Ni [Bb] Phật.
[Cm] Nam Mô Bổn Sư [Dm] chúng con xin quỳ [Gm] kính

Bình luận