Con tàu định mệnh

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [Am]
1. Khi [Bb] đi thấy đường đã xa bây giờ đường về xứ còn [Eb] xa hơn nghìn [Bb] lần. [Eb] [Bb]
Trên [Eb] hai mươi vạn bàn tay dắt [Db] dìu nhau đến [A#] đây ngàn [Em] đời xa cố [E7] hương.
Ra [Eb] đi trong giờ đau thương lúc [Bb] quê hương bàng [Eb] hoàng người say phút vinh [Bb] quang. [Eb] [Bb]
Ai [Eb] đi ai ở nào hay người [Bb] Đông kẻ phương Tây cùng [Eb] sống trong đoạ [Bb] đày. [Eb]
ĐK:
Trùng [Bb] dương bát ngát người [Db] ơi sóng [Eb] dâng cao vời [Bb] vợi
Thuyền [Eb] trôi biết về [E7] đâu [Eb] [E7]
Vầng [Eb] trăng soi biển sâu giúp [E7] cho tôi nhiệm màu
Làm [Db] sao bớt nỗi [Bb] sầu. [Db] [Bb]
2. Tôi [Bb] yêu con tàu Trường Xuân con tàu nhiều sóng gió mà tình [Eb] thương ôi thật [Bb] đầy. [Eb] [Bb]
Tôi [Eb] xin đa tạ bàn tay dắt [Db] đàn con tới [A#] đây ngàn [Em] đời xin khắc [E7] ghi
Mai [Eb] ta phiêu bạt nơi nao đừng [E7] quên phút gian lao cùng [Eb] sớt chia ngày [Bb] nào. ⠀⠀

Bình luận